Morphic Resonance – Moon II

Artist: Te Rongo Kirkwood

Te Rongo Kirkwood

Waikato, Taranaki (iwi), Te Wai-o-Hua, Te Kawerau, Ngāi Tai ki Tamaki

Morphic Resonance – Moon II

Kiln formed glass     $9500